Navigate / search

Käibemaksukohustuse piirmäär tõuseb 40 000 euroni

Valitsus otsustas suurendada käibemaksukohustuslase registreerimise piirmäära praeguselt 16 000 eurolt 40 000 euroni. Eestis seni kehtiv 16 000 euro suurune piirmäär kehtib alates 1. aprill 1995, siis kehtis Eestis kroon ning piirmäär oli 250 000 krooni.

Muudatus jõustub 2018. aasta jaanuaris. Loe edasi

Maksumäärad 2016

Tulumaks

  • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%(TuMS § 4 lg 1 p 2)
  • Juriidiliste isikute väljamaksetelt (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud, dividendid, ettevõtlusega mitteseotud kulud) tulumaksumäär on 20/80(TuMS § 4  lg 1`1 p 2)
  • Maksuvaba tulu on 170 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus) ehk 2 040 eurot aastas. (TuMS § 23Loe edasi

Ravikindlustus võlaõiguslike lepingute alusel

Alates 1.jaanuarist 2016. a muutuvad ravikindlustuse seaduse sätteid, mis reguleerivad juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme ning võlaõigusseadusliku lepingu alusel töö- ja teenustasusid saava isiku kindlustuskaitse tingimusi.

Need seotakse lahti töötamise registri kandest ning hakkavad sõltuma sotsiaalmaksu deklareerimisest deklaratsioonil TSD. See tähendab, et uuest aastast ei ole enam VÕS lepingute puhul ravikindlustuse tekkimise aluseks TÖRi kanne, vaid TSD-l deklareeritud andmed. Loe edasi

Maksumäärad 2015

Tulumaks

  • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%. (TuMS § 4 lg 1)
  • Juriidiliste isikute väljamaksetelt (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud, dividendid, ettevõtlusega mitteseotud kulud) tulumaksumäär on 20/80. (TuMS § 4 lg 1`1)
  • Maksuvaba tulu on 154 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus) ehk 1 848 eurot aastas. (TuMS § 23Loe edasi

Töötasu alammäär 2015

Alates 1. jaanuarist 2015. aastal on tunnitasu alammäär 2,34 eurot (2014. aastal 2,13 eurot) ja kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 390 eurot (2014. aastal 355 eurot). VV määrus nr 166

Sotsiaalmaksu minimaalse kohusutse aluseks olev kuumäär on 355 eurot, st sotsiaalmasku minimaalne kohustus on 117,15 eurot kuus. SMS § 2`1