Navigate / search

Maksumäärad 2017

Tulumaks

  • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%(TuMS § 4 lg 1)
  • Juriidiliste isikute väljamaksetelt (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud, dividendid, ettevõtlusega mitteseotud kulud) tulumaksumäär on 20/80 ehk 25%. (TuMS § 4 lg 1`1)
  • Maksuvaba tulu on 180 eurot kuus (2016. aastal 170 eurot) ehk 2 160 eurot aastas (2016. aastal 2 040 eurot). (TuMS § 23) Rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus.

Loe edasi

Madalapalgaliste toetus 2017. aastal

Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse on kord aastas makstav toetus, mille eesmärk on täistööajaga töötava madalapalgalise töötaja sissetuleku suurendamine. Töötajal tekib õigus saada tulumaksu tagasimakse, mille täpne summa arvutatakse välja töötaja tuludeklaratsiooni andmete alusel. Loe edasi

Käibemaksukohustuse piirmäär tõuseb 40 000 euroni

Valitsus otsustas suurendada käibemaksukohustuslase registreerimise piirmäära praeguselt 16 000 eurolt 40 000 euroni. Eestis seni kehtiv 16 000 euro suurune piirmäär kehtib alates 1. aprill 1995, siis kehtis Eestis kroon ning piirmäär oli 250 000 krooni.

Muudatus jõustub 2018. aasta jaanuaris. Loe edasi

Maksumäärad 2016

Tulumaks

  • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%(TuMS § 4 lg 1 p 2)
  • Juriidiliste isikute väljamaksetelt (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud, dividendid, ettevõtlusega mitteseotud kulud) tulumaksumäär on 20/80(TuMS § 4  lg 1`1 p 2)
  • Maksuvaba tulu on 170 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus) ehk 2 040 eurot aastas. (TuMS § 23Loe edasi

Ravikindlustus võlaõiguslike lepingute alusel

Alates 1.jaanuarist 2016. a muutuvad ravikindlustuse seaduse sätteid, mis reguleerivad juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme ning võlaõigusseadusliku lepingu alusel töö- ja teenustasusid saava isiku kindlustuskaitse tingimusi.

Need seotakse lahti töötamise registri kandest ning hakkavad sõltuma sotsiaalmaksu deklareerimisest deklaratsioonil TSD. See tähendab, et uuest aastast ei ole enam VÕS lepingute puhul ravikindlustuse tekkimise aluseks TÖRi kanne, vaid TSD-l deklareeritud andmed. Loe edasi