Navigate / search

Rahvusvaheline raamatupidajate päev

Iga aasta 10. novembril tähistavad raamatupidajad kuuluvust selle ala esindajate hulka – just sel päeval peetakse rahvusvahelist raamatupidamise päeva.

Selle tähtpäeva pidamise kuupäev valiti selle järgi, et 10. novembril 1494. aastal avaldati Veneetsias Luca Pacioli raamat “Kõik, mis käsitleb aritmeetikat, geomeetriat ja proportsiooni” (“Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita”), Loe edasi

Olulised muudatused võlaõigusseaduses

15. aprillil 2013 jõustusid võlaõigusseaduse muudatused:

  • viivise suurus poolaasta Euribor + 8 protsenti (VÕS § 113 lg 1)

Viivis kohaldub kõikidele lepingutele ning muudatuste kohaselt on edaspidi võlgnikul üldjuhul keelatud tugineda kokkuleppele, mille kohaselt on viivise suuruseks võlaõigusseaduses sätestatuga võrreldes väiksem viivis. Viivise nõudmise täieliku välistamise kokkulepe on tühine. Loe edasi