Navigate / search

Laenuintressi alammäär on 0,5% aastas

Alates 07.03.2014 on laenuintressi alammääraks 0,5% aastas, senise 2% asemel, mida rakendatakse erisoodustuse mõistes laenu andmisel. (RM määrus nr 2 § 3 lg 2) Rahandusministri määrus

Rahandusministri kehtestatud laenuintressi alammäär on kehtestatud tööandjale, kui ta annab oma töötajale laenu. Kui tööandja annab töötajale laenu alla rahandusministri kehtestatud alammäära, siis on erisoodustuseks antud laenult soodusintressi määra ja rahandusministri poolt kehtestatud intressimääraga arvutatud intressisumma vahe. Laenuintressilt erisoodustuse hinna arvutamisel lähtutakse hüve tekkimise hetkest, ehk töötaja poolt intressi tasumise või selle tasumata jätmise momendist, mitte laenulepingu sõlmimise ajast. (TuMS § 48 lg 4 p 6)

Töötajale laenu andmisel erisoodustuse aluseks võetud intressimäärad on olnud aastate jooksul järgmised:

alates 01.01.2002 – 7% aastas

alates 09. 01.2003 – 5,7% aastas

alates 01.07.2003 – 4% aastas

alates 01.01.2005 – 3,5% aastas

alates 01.01.2006 – 3% aastas

alates 01.01.2008 – 5% aastas

alates 01.04.2009 – 3% aastas

alates 01.01.2010 – 2% aastas

alates 07.03.2014 – 0,5% aastas