Navigate / search

Raamatupidamisteenuse hind sõltub ettevõtte tegevuse iseloomust, vajadustest ja töömahust ning lepitakse kokku iga kliendiga individuaalselt. Iga klient on eriline ja seetõttu pole võimalik kindlaid hindu kehtestada. Koostöö aluseks on leping, milles fikseeritakse mõlema poole õigused ja kohustused. Teenuse summa arvestamisel lepitakse üldjuhul kokku igakuine tasumine ühtse summana ja fikseeritakse reeglina aastaks. Kord aastas hinnatakse teenuse kvaliteeti ning vaadatakse üle hind ja korrigeeritakse vastavalt töömahule.

Teenuse hinnakujunemise peamisteks alusteks on:

  • kas ettevõte on käibemaksukohustuslane või mitte;
  • dokumentide arv perioodis (ostu- ja müügiarved, kuludokumendid, sularahatehingud jm dokumendid);
  • töötajate arv;
  • põhivarade- ja laoarvestuse pidamise vajadus;
  • raamatupidamisarvestuse koostamise eripärad;
  • soovitud lisateenuste maht.

Kui dokumentide hulk kuude lõikes on väga erinev, pakume võimalust ka tasuda teenuse eest teostatud kannete alusel. Klientidel, kellel majandustegevus on väga väike ning ei vaja igakuist raamatupidamist (pole käibemaksukohustuslased), on võimalus lasta oma raamatupidamist korrastada kas kord kvartalis või kord aastas.

Lähtudes kliendi vajadustest leiame alati mõlemale osapoolele sobiva lahenduse.

admin