Navigate / search

1.veebruarist 2014 võetakse Eestis kasutusele SEPA makseviisid

1.veebruarist 2014 hakkavad kehtima mitmed maksete ja arvete muudatused, mis on seotud ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) uute makseskeemidega, mille eesmärk on tagada elanikele, ettevõtetele ja asutustele üle Euroopa lihtsad, kiired, turvalised ja soodsad maksed. Muudatuste aluseks on Euroopa Liidu määrus nr 260/2012. Vt Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus

  • Alates 1.veebruar 2014 saavad ettevõtted maksete tegemisel ja arvete väljastamisel kasutada ainult rahvusvahelist kontonumbrit IBAN. Seega peavad ettevõtted kõik riigisisesed kontonumbrid  muutma infosüsteemides IBAN-kujule. Vt IBANi kalkulaator
  • Hiljemalt  1.veebruar 2015 tuleb äri- ja raamatupidamistarkvaras kasutusele võtta ISO 20022 XML standard, et oleks võimalik makseid panka edastada ja saada panga väljavõtteid. Pangad võivad ettevõtjatele üleminekuperioodil võimaldada formaadi teisendusteenust, mille kohta saab lisainfot küsida oma pangast. Vt ISO 20022 XML juhend
  • IBANi ja ISO 20022 XML sõnumivorming nõuab uuendusi ettevõtte äri- ja/või raamatupidamistarkvaras ning infosüsteemides.
  • Kui arvete väljastamine toimub automaatselt (nt tarkvara kasutades), tuleb veenduda, kas riigisisese kontonumbri asemele saab sisestada Eesti 20kohalise IBAN-kontonumbri. Kui pikemat kontonumbrit ei ole võimalik sisestada, tuleb uuendada tarkvara.
  • Kui arvete väljastamine ei toimu automaatselt, tuleb hoolitseda selle eest, et kõigil arvetel oleks kontonumbrid esitatud IBAN-kujul.
  • Alates 1.02.2014 tohivad pangad oma klientidele pakkuda ainult SEPA tingimustele vastavat otsekorraldusteenust. Eestis lõpetavad pangad hiljemalt 31.01.2014 riigisisese otsekorraldusteenuse pakkumise ja asendavad selle e-arvel põhineva teenusega. Vt e-arve info

Infoks:

  • IBAN (International Bank Account Number) on kliendi pangakontonumber, mis on teisendatud rahvusvaheliselt aktsepteeritud kujule. Eestis kasutatav IBAN on 20kohaline, IBANi maksimaalne pikkus võib olla 34kohaline.
  • ISO 20022 XML on suhtlussõnumite standard, mida kasutatakse Euroopas pankade ja ettevõtete vahel, et vahetada informatsiooni elektroonilistes kanalites – maksete panka edastamisel ja pangaväljavõtete saamisel.
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 260/2012 ehk SEPA-le ülemineku lõppkuupäeva määrus kohustab kõiki liikmesriike hiljemalt 1.veebruariks 2014 üle minema ühtsetele üleeuroopalistele makseviisidele.
  • Eestis on tarbijatele ja ettevõtetele 1.veebruarini 2015 kehtestatud täiendav aastane üleminekuperiood, mille jooksul on pankadel lubatud konverteerida tarbijatele kontonumbreid ja ettevõtetele makse panka edastamise sõnumivorminguid.

Loe lisaks: www.eestipank.ee/sepa