Navigate / search

Sõiduautode käibemaksuseaduse muutused

Alates 01.12.2014 hakkavad kehtima ettevõtluses kasutatavate sõiduautode käibemaksuseaduse muudatused.

Maha saab arvata 50% sisendkäibemaksu (KMS § 30 lg 3):

  • sõiduauto soetamisel ja kasutusrendile võtmisel;
  • sõiduauto tarbeks soetatud kaupadelt ja teenustelt.

Kui maksukohustuslane lähtub sisendkäibemaksu mahaarvamisel KMS § 29 lõikest 4 ja tema sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsus on alla 50%, saab sisendkäibemaksu maha arvata vastavalt ettevõtluses kasutamise osatähtsusele.

Sisendkäibemaksu mahaarvamisel tuleb arvestada ka maksustatava ja maksuvaba käibe osatähtsust. Sisendkäibemaksu saab maha arvata vastavalt maksustatava käibe osatähtsusele (KMS § 32), kuid mitte rohkem kui 50%.

Erandid, mille korral mahaarvamist ei piirata (KMS § 30 lg 4):

  • edasimüük (auto kui kaup);
  • kasutusrendile andmine (liising);
  • taksod (taksoveoluba ja sõidukikaart);
  • õppesõiduautod (mootorsõidukijuhi koolitamise luba);
  • sõiduautod, mida kasutatakse ainult ettevõtluse tarbeks;
  • sisendkäibemaksu maha arvamine 100% üksnes juhul, kui sõiduautot kasutatakse eelpool toodud tingimustel järjest vähemalt 2 aasta jooksul selle soetamisest.

Ettevõttes kasutatava sõiduauto tasu eest kasutada andmisest maksukohuslase töötajale, teenistujale või juhtimis- või kontrollorgani liikmele ei tekita käivet (KMS § 4 lg 2 p 8).

Sisendkäibemaksu mahaarvamise piirangu rakendumisel ei loeta sõiduauto kasutamist ettevõtlusega mitteseotud otstarbel enam omatarbeks ja käibeks.

Endiselt on omatarve ja käive peamiselt taksoveoks või õppesõiduks kasutatava sõiduauto kasutamine erasõitudeks (KMS § 30 lg 4 p 3 ja p 4).

Erandite korral kehtib tõendamiskohustus, tuleb tõestada või teavitada sellest, et sõidukit kasutatakse vaid tööasjuks.

Tõestada ei saa vaid sõidupäevikuga, tõendeid hinnatakse kogumis ning need peavad olema eluliselt usutavad, näiteks GPS, autode parkimine töökohal jm.

KMD reale 5 tulevad lisaread – 50% autode ja 100% autode sisendkäibemaksu arvestus.

Sõiduauto käibemaksuseaduse tähenduses on  M1 kategooria sõiduk, mille täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja millel lisaks juhiistmele ei ole rohkem kui 8 istekohta.

NB! Tulumaksuseaduse § 48 lg 4 muudetud ei ole (erisoodustus on sõiduki või muu tööandja vara tasuta või soodushinnaga kasutada andmine töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks).

Erisoodustuse maksud 

Käibemaks 

Sõitude üle peetakse arvestust
– töötaja tasub isiklikud sõidud (0,30/km)

erisoodustust ei teki

mahaarvamise piirang 50 %

– töötaja ei tasu isiklike sõitude eest

erisoodustus isiklikelt sõitudelt (tulu- ja sotsiaalmaks)

mahaarvamise piirang 50 %

Sõitude üle ei peeta arvestust

erisoodustus 256 eurolt (tulumaks 68,05 eurot ja sotsiaalmaks 106,94 eurot)

mahaarvamise piirang 50 %