Navigate / search

Ettevõtte autode maksustamine

Senine erisoodustuse süsteem asendub auto võimsusest ja vanusest sõltuva arvestusega, kaovad ära sõidupäevikud nende autode puhul, mida kasutatakse ettevõttes ka erasõitudeks ehk segakasutuses olevad autod.

Segakasutusel olevate autode puhul peab hakkama tasuma erisoodustusmakse lähtuvalt auto kilovati määrast, mis on 1,96 eurot kW kohta kuus. Üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind 1,47 eurot kW kohta kuus. TuMS § 48 lg 8 

Seega kujuneb erisoodustuse maksukohustuseks ehk tulu- ja sotsiaalmaksuks 1,3 eurot ühe kW kohta kuus ning üle viie aasta vanuse sõiduauto erisoodustuse maksukohustus on 0,97 eurot ühe kW kohta kuus.

Hübriidsõiduautode puhul on aluseks sisepõlemismootori maksimumvõimsus (kW) ning elektriautode ja gaasiautode puhul on  aluseks mootori võimsus (kW).

Näiteks 110 kW auto erisoodustuse suurus on 110*1,96=215,60 eurot ning sellelt erisoodustuse summalt tasutavad erisoodustusmaksud on 142,84 eurot kuus (tulumaks 53,90 + sotsiaalmaks 88,94).

Kui tööandja, kes on sõiduauto omanik või liiklusseaduse mõttes vastutav kasutaja, ei võimalda enda omandis või valduses oleva sõiduauto kasutamist tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks, teavitab sõiduauto soetamisel või kasutusele võtmisel Maanteeametit, kes teeb sõiduki liiklusregistri andmetesse vastava märke. (TuMS § 48 lg 82) Märke tegemine on riigilõivuvaba ning see on info avalik.

Erisoodustust ei teki maksustamisperioodil, kui sõiduauto on ajutiselt liiklusregistrist kustutatud või registrikanne on peatatud.

Detailse arvestuse pidamise võimalus säilib tööandja soovi korral üksnes täielikult ettevõtluses kasutatavate sõiduautode osas. Alternatiivina võiks sõidupäeviku pidamise asemel kasutada sõiduauto liikumise fikseerimiseks GPS-süsteemi. Kui on tõendatud, et tööandja võimaldab sõiduautot kasutada üksnes töösõitudeks, siis erisoodustus ei teki.

Uus regulatsioon määrab ka seda, et kui sõiduauto soetati üksnes ettevõtluses kasutamiseks ja sisendkäibemaks arvati maha täies ulatuses, kuid kahe aasta jooksul võetakse sõiduauto kasutusele ka eratarbes, siis tuleb sisendina maha arvatud 50% ulatuses riigile tagastada.

Erisoodustuse hinna määramise korda võib kasutada ka liiklusseaduse tähenduses kuni 3500 kilogrammise täismassiga veoauto (N1) kasutamise võimaldamisel tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks.

Isikliku auto kasutamise maksuvaba hüvitis jääb samale tasemele – 335 eurot kuus.

Seadusemuudatus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Loe lisaks MTA-sõiduauto maksustamine

Allikas: RMP uudised