Navigate / search

Tööandja kulutused töötajate majutusele ja transpordile

Erisoodustuseks ei loeta tööandja ettevõtlusega seotud kulutusi töölepingu alusel töötavate töötajate majutamiseks (TuMS § 48 lg 5`6), kui on täidetud alljärgnevad tingimused:
• töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökoha asula piirist;
• töötaja omandis ei ole töökohale lähemal asuvat eluasemena kasutatavat kinnisvara;
• tingimused on täidetud töötaja kogu majutamise perioodil.

Majutamise kulutused majutatava töötaja kohta on 200 eurot kalendrikuus majutamisel Tallinnas või Tartus ning 100 eurot muudel juhtudel. Piirmäärad kehtivad majutamise asukoha järgi, mitte töö tegemise koha alusel.

Piirmäär on seotud ühe isikuga ja neid saab summeerida. Näiteks võib tööandja maksuvabalt majutada nt neli töötajat Tallinnas 4-toalisse korterisse, mille kulu on 800 eurot kuus. Lisaks ei tohi töötaja maksusoodustuse kasutamiseks omada eluasemena kasutatavat kinnisvara 50 km töökohast.

Maksusoodustust saab võimaldada vaid töölepingu alusel töötavale isikule, mitte juhatuse liikmele ega VÕL alusel töötavale töövõtjale.

Erisoodustuseks ei loeta kulutusi töötajate transpordiks elukoha ja töökoha vahel (TuMS § 48 lg 5`¹), kui:
• ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga;
• puudega töötajal ei ole võimalik kasutada ühistransporti või ühistranspordi kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust;
• töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast;
• tööandja korraldab transporti sõidukiga, millel on vähemalt 8 istekohta või bussiga liiklusseaduse tähenduses.