Navigate / search

Tööandja makstav haigushüvitis

2017. aasta 1.jaanuaril jõustub sotsiaalmaksuseaduse muudatus, millega antakse tööandjale võimalus maksta töötajale sotsiaalmaksuvabalt haigushüvitist ka teise ja kolmanda haiguspäeva eest, sarnaselt neljanda kuni kaheksanda haiguspäevaga. Tööandjal ei ole kohustust maksta teise ja kolmanda kalendripäeva eest hüvitist vähemalt 70 protsenti töötaja keskmisest töötasust nagu neljanda kuni kaheksanda haiguspäeva puhul, vaid summa on tööandja enda otsustada. Sotsiaalmaksuvabastus laieneb kuni 100 protsendini töötaja keskmisest palgast. Summat, mis ületab keskmist töötasu, maksustatakse üldises korras palgalt makstavate maksudega.

Haigushüvitist töötaja keskmise töötasu ulatuses ei maksustata sotsiaalmaksuga ning kogumispensioni- ja töötuskindlustuse maksega.

Loe lisaks:

Sotsiaalmaksuseaduse § 3 p 3

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus § 12²

Kogumispensionide seadus § 7 lg 2

Töötuskindlustuse seaduse § 40 lg 2 p 4

Töövõimetushüvitiste võrdlustabel:

Tööst vabastamise põhjusLehe liikHüvitamise kordÜhe kindlustusjuhtumi maksmise kestus
HaigestumineHaiguslehtTööandja maksab hüvitist haigestumise 4. päevast kuni 8. päevani. Haigekassa maksab alates 9. päevast, hüvitise määr 70%.Kuni 182 päeva (tuberkuloosi korral kuni 240 päeva)
OlmevigastusHaiguslehtTööandja maksab hüvitist haigestumise 4. päevast kuni 8. päevani. Haigekassa maksab alates 9. päevast, hüvitise määr 70%.Kuni 182 päeva
Liiklusvigastus Liiklusvigastuse tagajärjel tekkinud tüsistus/ haigestumineHaiguslehtTööandja maksab hüvitist haigestumise 4. päevast kuni 8. päevani. Haigekassa maksab alates 9. päevast, hüvitise määr 70%.Kuni 182 päeva
KarantiinHaiguslehtKarantiini tõttu väljastatud lehe alusel maksab tööandja hüvitist 4. päevast kuni 8. päevani. Haigekassa maksab alates 9. päevast, hüvitise määr 70 %.Kuni 7 päeva
KutsehaigestumineHaiguslehtHaigekassa maksab hüvitist haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 100%.Kuni 182 päeva
Tööõnnetus                       Tööõnnetus liikluses Tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/ haigestumineHaiguslehtHaigekassa maksab hüvitist haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 100%.Kuni 182 päeva
Vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsel või kuriteo tõkestamiselHaiguslehtHaigekassa maksab hüvitist haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 100%.Kuni 182 päeva
Üleviimine kergemale tööleHaiguslehtHaigekassa hüvitab kergemale tööle üleviimisega kaasnenud palgavahe juhul, kui inimese töötasu kergemale tööle üleviimise ajal on väiksem kui tema eelmise kalendriaasta keskmine tulu. Kui inimene vabastatakse  töölt kergema töö puudumise tõttu, makstakse talle hüvitist alates 2. päevast määraga 70%. Hüvitist on võimalik saada ainult raseduse korral kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni. Kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni
Haigestumine või vigastus raseduse ajalHaiguslehtHaigekassa maksab hüvitist haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 70%.Kuni 182 päeva
Alla 12-aastase lapse põetamine või alla 19-aastase kindlustatud inimese põetamine, kellel on puue.HoolduslehtHaigekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 80%. NB! Kindlustatud inimesel on hoolduslehe alusel õigus saada hooldushüvitist alla 12-aastase lapse põetamise korral kuni 60 kalendripäeva, kui haigestumise põhjuseks on pahaloomuline kasvaja ja lapse ravi algab haiglas.Kuni 14 päeva
Haige perekonnaliikme põetamine kodusHoolduslehtHaigekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 80%.Kuni 7 päeva
Alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamine lapse ema haiguse või sünnitusabi osutamise ajalHoolduslehtHaigekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 80%.Kuni 10 päeva
Rasedus- ja sünnituspuhkusSünnituslehtHaigekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 100%.140 päeva
Alla 10-aastase lapse lapsendaja puhkusLapsendamislehtHaigekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 100%.70 päeva
Elundi või vereloome tüvirakkude annetusHaiguslehtHaigekassa maksab alates 1. päevast, hüvitise määr 100%.Kuni 182 päeva 

Loe lisaks:

Haigekassa