Navigate / search

Tööandja makstav haigushüvitis

2017. aasta 1.jaanuaril jõustub sotsiaalmaksuseaduse muudatus, millega antakse tööandjale võimalus maksta töötajale sotsiaalmaksuvabalt haigushüvitist ka teise ja kolmanda haiguspäeva eest, sarnaselt neljanda kuni kaheksanda haiguspäevaga. Tööandjal ei ole kohustust maksta teise ja kolmanda kalendripäeva eest hüvitist vähemalt 70 protsenti töötaja keskmisest töötasust nagu neljanda kuni kaheksanda haiguspäeva puhul, vaid summa on tööandja enda otsustada. Sotsiaalmaksuvabastus laieneb kuni 100 protsendini töötaja keskmisest palgast. Summat, mis ületab keskmist töötasu, maksustatakse üldises korras palgalt makstavate maksudega.

Haigushüvitist töötaja keskmise töötasu ulatuses ei maksustata sotsiaalmaksuga ning kogumispensioni- ja töötuskindlustuse maksega.

Loe lisaks:

Sotsiaalmaksuseaduse § 3 p 3

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus § 12²

Kogumispensionide seadus § 7 lg 2

Töötuskindlustuse seaduse § 40 lg 2 p 4