Navigate / search

Töötaja tervise edendamine maksuvabalt

Alates 1.jaanarist 2018. aasta ei loeta enam erisoodustuseks töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses (kuludokumendi alusel) töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele. TuMS § 48 lg 5`5

Maksuvabalt saab hüvitada/kulu kanda:

  • avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu;
  • sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutusi;
  • tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavaid kulutusi;
  • kulutusi tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusravi spetsialisti teenusele: taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenused;
  • ravikindlustuslepingu kindlustusmakset.

Taastusravi spetsialist peab olema kantud kas:

Maksusoodustus ei laiene näiteks teenustele: vibroteraapia treening, kinesioteipimine, nõelravi, osteopaatia, pressoteraapia, lümfidrenaaž, parafiinihooldus, beebide ujutamine, massaaž (sh rullmassaaź), meditatsiooni ja mindfulness’i, tervisepakettidele jne. Maksusoodustuste alla ei kuulu ka veekeskuse, spaa, saunamaailma teenuste soetamine selliselt, kus ei tehta regulaarselt sporti/treeningut.

Maksuvabastust ei saa üle kanda tööandja teisele töötajale (isikupõhine arvestus) ega teistesse arvestusperioodidesse. Kuluhüvitise kvartali maksuvaba piirmäära ületav osa on maksustatav erisoodustusena.

Tööandjal on õigus otsustada, kas tervise edendamise kulusid hüvitatakse, milliseid kulutusi hüvitab ning mis osas hüvitab. Töötajal ei ole õigus nõuda tervise edendamise kulude hüvitamist. Kui tööandja on otsustanud tervise kulude hüvitamist, siis tuleb seda võimalust pakkuda kõikidele töötajatele.

Tervise edendamise kulude hüvitamine ei ole tööandjale kohustuseks vaid võimaluseks!

Töötaja on tervise edendamise kulude hüvitamise tähenduses:

  • töölepingu alusel töötav isik;
  • ametnik;
  • juhtimis- või kontrollorgani liige;
  • töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötav või teenust osutav füüsiline isik.

Tervise edendamise kulud (maksuvaba piirmäära ulatuses) deklareeritakse järgneva aasta 1.veebruariks vormil INF 14 osas III. Maksuvaba piirmäära ületav summa deklareeritakse vormil TSD lisa 4 koodil 4120 ning maksustatakse erisoodustusena.

Allikas: EMTA