Navigate / search

Uued lihtsustatud majandusaasta aruande koostamise nõuded

2016. aastast jõustub uus Raamatupidamise seadus, millega lihtsustatakse mikro- ja väikeettevõtjate majandusaasta aruande koostamise ja avaldamise nõudeid.

Mikroettevõtjad peavad edaspidi koostama vaid kaks põhiaruannet: lühikese bilansi seaduses nimetatud kohustuslike ridadega ning kasumiaruande. Väikeettevõtjad peavad koostama ning äriregistrile esitama bilansi, kasumiaruande ning maksimaalselt 9 lisa. Lisade täitmine on kohustuslik vaid juhul, kui ettevõtjal on selliseid kirjeid ja need on olulised. Jätkuvalt on väikeettevõtjad kohustatud koostama ja avalikustama tegevusaruande.

Edaspidi ei nõuta mikro- ja väikeettevõtjatelt rahavoogude aruande ning omakapitali muutuste aruande koostamist. Uusi nõudeid kohaldatakse aruannetele, mille aruandeperiood algab 2016. aasta 1. jaanuaril või hiljem.  

 Ettevõtja klass Varad     (EUR) Müügitulu (EUR) Töötajate arv Muud tingimused
Mikroettevõtja 175 000 50 000 Ei rakendu *osaühing,

*üks omanik, kes on ka juhatuses,

*kohustised ei ületa omakapitali

Väikeettevõtja 4 mln 8 mln 50 Kaks tingimust kolmest ei tohi piirmäära ületada
Keskmise suurusega ettevõtja 20 mln 40 mln 250 Kaks tingimust kolmest ei tohi ületada piirmäära
Suurettevõtja 20 mln 40 mln 250 Kaks tingimust kolmest  ületab piirmäära