Navigate / search

Muutub lapsepuhkuse regulatsioon

Valitsus.ee andmetel parandatakse 2018. aasta oktoobris vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi muudatustega vastu võetud lapsepuhkuse regulatsiooni.

Alates 1. aprillist 2022 on õigus lapsepuhkusele mõlemal vanemal kümme tööpäeva ühe lapse kohta kuni lapse 14-aastaseks saamiseni, kuid mitme lapse kohta kokku kõige rohkem 30 kalendripäeva ühes kalendriaastas.

Puhkust on võimalik kasutada kas ühes osas või päevade kaupa.

Kui lapse üks vanematest on surnud või rahvastikuregistris puudub kanne lapse isa kohta, on vanemal õigus lapsepuhkusele kuni 20 tööpäeva ühe lapse kohta kuni lapse 14-aastaseks saamiseni, kuid mitme lapse kohta kokku mitte rohkem kui 30 kalendripäeva ühes kalendriaastas. Lapsepuhkust saab kasutada ka eestkostja või hoolduspere vanem.

Lapsepuhkusele ei ole õigust vanemal, kellelt on hooldusõigus ära võetud või seda piiratud ning kui vanem ei täida kohustust last kasvatada ja tema eest hoolitseda. Lapsepuhkuse hüvitisele ei ole õigust isikul, kellele makstakse vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel.

Lapsepuhkuse õiguse kasutamine ei sõltu lapse tegelikust sünnipäevast, lapse 14-aastaseks saamise aastal antakse lapsepuhkust olenemata sellest, kas lapse sünnipäev on enne või pärast lapsepuhkust.

Hüvitist hakatakse arvestama vanemahüvitise perioodi lõpust ning selle eest makstava tasu suurus on 50% lapsevanema keskmisest palgast. Hüvitise suurus ei või olla väiksem kui Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel arvutatud ühe kuu keskmise tööpäeva töötasu määr.

Kui töötaja soovib kasutada puhkuse ajakavasse märkimata lapsepuhkust järjestikku rohkem kui 15 kalendripäeva, teatab töötaja tööandjale sellest vähemalt 30 kalendripäeva ette, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

Loe lisaks: valitsus.ee