Navigate / search

Haigushüvitis alates 1. juulist 2023

1. juulil jõustub seadusemuudatus, mille kohaselt on tööandja kohustatud maksma töötajale haigushüvitist neljandast kuni kaheksanda päevani. Töötaja omavastutus on esimese kolme haiguspäeva eest ning Tervisekassa alustab töövõimetushüvitiste väljamaksmist alates üheksandast päevast.

Enne 2023. aasta 1. juulit väljakirjutatud haiguslehtedele kohaldub praegu kehtiv haiguspäevade hüvitamise süsteem, kus töötaja omavastutus haiguspäevade hüvitamisel on esimene tööpäev, tööandja vastutus teine kuni viies päev ning Tervisekassa vastutus alates kuuendast haigestumise päevast.

Tööandja ei pea haigushüvitist maksma, kui töövabastuse põhjusteks on kutsehaigus, tööõnnetus (sh liikluses toimunud tööõnnetus), tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine, vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsmisel ja kuriteo tõkestamisel, kergemale tööle üleviimine ning haigestumine või vigastus raseduse ajal. Sellistel puhkudel maksab haigushüvitist alates teisest päevast Tervisekassa.

Loe lisaks: tervisekassa