Navigate / search

Haigushüvitis alates 01.01.2021

Vabariigi Valitsus muutis seoses COVID-19 haiguse levikuga ajutiselt alates 1. jaanuarist 2021 haiguslehe hüvitamise korda. Uus kord kehtib alates 01.01.2021 alanud esmastele haiguslehtedele.

Haigushüvitise maksmine:

– esimene haiguspäev on töötaja omavastutus;

– teise kuni viienda haiguspäeva haigushüvitise maksmise kohustus on tööandjal;

– alates kuuendast haiguspäevast tasub haigushüvitist Eesti Haigekassa.

Nii tööandja kui ka haigekassa makstava hüvitise määr on 70% töötaja keskmisest töötasust. Tööandja arvutab haigushüvitise töötaja viimase kuue kuu keskmise palga põhjal. Haigekassa maksab haigushüvitist töötaja päevatulu alusel. Arvestamise aluseks võetakse inimese haiguslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal arvestatud sotsiaalmaksu andmed.

Karantiinileht

Olukorras, kus Terviseamet on tunnistanud COVID-19 positiivse testi andnud isiku lähikondsed lähikontaktseks ja määranud nad eneseisolatsiooni, võimaldab ravikindlustuse seadus perearstil avada karantiinilehe. Karantiinileht on haiguslehe üks liike. Selle andmise eeldus on, et isik on määratud eneseisolatsiooni, kuid ise haigestunud ei ole.

Karantiinilehe korral kehtivad haigushüvitise tasumisel samad põhimõtted, mis haiguslehe puhul. Esimene päeva on töötaja kanda. Teisest kuni viienda päevani maksab hüvitist tööandja. Haigekassa maksab hüvitist alates kuuendast päevast, kuid mitte rohkem kui seitsme päeva eest.

Karantiinileht on töötajale üks võimalus saada hüvitist aja eest, mil ta peab olema eneseisolatsioonis ja tal puudub kaugtöö tegemise võimalus.

Loe lisaks: Haigekassa hüvitised