Navigate / search

Dividendide maksustamine 2019. aastast

Seadusemuudatusega kehtestatakse regulaarselt makstavatele dividendidele soodsam maksumäär, milleks on 14% (14/86 netosummast, st ~16,279%) (TuMS § 4 lg 5; § 50`1). Äriühingud saavad kasutada soodsamat maksumäära neljandal aastal makstud dividendide puhul kolme eelneva aasta keskmise dividendi väljamakse ulatuses. Ülejäänud osa, mis ületab viimase kolme aasta keskmise väljamakse, maksustatakse tavapärase 20% maksumääraga (20/80 netosummast, st 25%) (TuMS § 4 lg 1`1;§ 50 lg 1).

Kui ettevõte maksab 14/86-lise soodusmääraga dividende füüsilisest isikust omanikule, siis peetakse füüsiliselt isikult lisaks 7% tulumaksu kinni (TuMS § 43 lg 1 punkt 1`1) osalt, mida ettevõte tasandil maksustati 14/86-ga. Kui nimetatud dividendid maksustatakse tavapärase 20/80-lise maksumääraga, siis lisakohustusi füüsilisele isikule sellest ei tulene.

Alles 2021. aastal on ettevõttel õigus kasutada kogu eelneva kolme aasta keskmise väljamakse ulatuses 14/86-list maksumäära ning ülejäänud osa, mis ületab keskmist maksustatakse 20/80-lise maksumääraga.

Näiteks, kui äriühing maksab:

  1. aastal dividende, siis maksustatakse väljamakse 20/80-ga,
  2. aastal makstud dividendid maksustatakse 1/3 2018. aasta dividendidest 14/86-ga ja ülejäänud osa 20/80-ga
  3. aastal tehtud väljamaksed maksustatakse 1/3 2018. ja 2019. aasta dividendidest 14/86-ga ja ülejäänud osa 20/80-ga.

Dividendide maksustamisel tuleb arvestada, et edaspidi on kaks erinevat tulumaksu – üks on dividendi maksva äriühingu makstav tulumaks (määr 20/80 või 14/86), mis makstakse lisaks dividendi summale, teine tulumaks on füüsilise isiku tulumaks ehk füüsilisele isikule makstud dividendilt tulumaksu kinnipidamine (määr 7%), mis tähendab, et füüsiline isik saab kinnipeetud tulumaksu võrra vähem dividendi kätte.

Näide

  1. aastal kuulutatakse  välja ja makstakse  dividendi oma kasumist 60 000 eurot. Tulumaks 60 000 x 20 : 80 = 15 000 eurot.

Kokku tulumaksuga dividendi summa 60 000 + 15 000 = 75 000 eurot.

  1. aastal kuulutatakse välja dividend 100 000 eurot oma kasumist. Ainuosanik on residendist füüsiline isik.

1/3 2018. aastal väljakuulutatud dividendist on 60 000 : 3 = 20 000 eurot. Tulumaks maksumääraga 14/86 arvutatakse dividendilt 20 000 eurot ja samalt summalt (st 20 000 eurot) füüsilisele isikule makstud dividendilt tuleb 7% tulumaksu kinni pidada.

Ülejäänud dividend 100 000 – 20 000 = 80 000 maksustatakse maksumääraga 20/80, ehk tulumaks 80 000 x 20 : 80 = 20 000 eurot. 

Tulumaks määraga 14/86 on: 20 000 x 14 : 86 = 3255,81 eurot ehk ~3256 eurot.

Kinnipeetav tulumaks 20 000 x 7% = 1400 eurot.

Osanikule ülekantav dividend: 20 000 – 1400 = 18 600 + 80 000 = 98 600 eurot.

Seega saab osanik dividende kätte 98 600 eurot (st 80 000 + 18 600), äriühing maksab tulumaksu 20 000 eurot (määr 20/80) ja 3256 eurot (määr 14/86) ja peab kinni 7% tulumaksu 1400 eurot ehk tulumaksud dividendidelt on kokku 20 000 + 3256 + 1400 = 24 656 eurot. Äriühingu kogukulu on 98 600 + 1400 + 20 000 +3256 = 123 256 eurot.

Tõend

Dividendi maksja annab dividendi saajale tõendi, millest peaks dividendi saaja nägema tema jaoks olulist infot seoses dividendi maksustamisega.

Tõendi väljastamine dividendi maksja poolt dividendi saajale on oluline, et äriühing, kes saab 14/86 määraga maksustatud dividendi, oleks teadlik, et tal on kohustus 7% tulumaksu kinni pidada, kui ta maksab saadud dividendi edasi ja dividendi saaja on seejuures füüsiline isik.

Maksukorralduse seaduse kohaselt tuleb maksumaksjal lisaks raamatupidamise arvestusele pidada ka maksuarvestust ning dividendide puhul on see eriti oluline, sest vaja on pidada täpset arvestust, millisest allikast dividendi makstakse, sest sellest sõltub maksumäär või maksuvabastus, samuti pidada arvestust makstud ja saadud dividendide kohta, sest neid tuleb kajastada maksudeklaratsioonis TSD.

Tulumaksuseadus (TuMS)

Allikas:

SEB-ettevotlus

Raamatupidaja.ee