Navigate / search

2019. aasta kalendaarne tööajafond

Kuu/kvartal Riigipüha (kalendripäev) Tööpäevi (tööaeg E-R) Töötunde (tööaeg E-R) Töötunde (erandid)
Jaanuar 01. jaanuar – uusaasta (T)* 22 176
Veebruar 24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev (P)* 20 160 Kui 23.veebrar ON tööpäev, siis töötunnid kuus 160-3=157
Märts 21 168
I kvartal kokku 2 riigipüha 63 504  504-3=501
Aprill 19. aprill – suur reede (R)

21. aprill – 1. ülestõusmispüha (P)

21 168
Mai 01. mai – kevadpüha (K) 22 176
Juuni 9. juuni – nelipühade 1. püha (P)

23. juuni – võidupüha (P)*
24. juuni – jaanipäev (E)

19 152 Kui 22.juuni ON tööpäev, siis töötunnid kuus 152-3=149
II kvartal kokku 6 riigipüha 62 496  496-3=493
Juuli 23 184
August 20. august – taasiseseisvumispäev (T) 21 168
September 21 168
III kvartal kokku 1 riigipüha 65 520
Oktoober 23 184
November 21 168
Detsember 24. detsember – jõululaupäev (T)*
25. detsember – esimene jõulupüha (K)
26. detsember – teine jõulupüha (N)
19 146 Kui 23. VÕI 31. detsember EI OLE tööpäev, siis töötunnid kuus 146+3=149

Kui 23. JA 31. detsember EI OLE tööpäev, siis töötunnid kuus 146+6=152

IV kvartal kokku 3 riigipüha 63 498  498+3=501 / 498+6=504
2016 KOKKU 12 riigipüha, neist 8 tööpäeval (E-R) 253 2018

* Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.

Töönädalate arv aastas: 50,60

Keskmine:
Tööpäevade arv kuus:  21,08
Töötundide arv nädalas: 39,88
Töötundide arv kuus: 168,17

 Allikas: www.rmp.ee