Navigate / search

Olulised muudatused võlaõigusseaduses

15. aprillil 2013 jõustusid võlaõigusseaduse muudatused:

  • viivise suurus poolaasta Euribor + 8 protsenti (VÕS § 113 lg 1)

Viivis kohaldub kõikidele lepingutele ning muudatuste kohaselt on edaspidi võlgnikul üldjuhul keelatud tugineda kokkuleppele, mille kohaselt on viivise suuruseks võlaõigusseaduses sätestatuga võrreldes väiksem viivis. Viivise nõudmise täieliku välistamise kokkulepe on tühine. Loe edasi