Navigate / search

Maksumäärad 2015

Tulumaks

  • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%. (TuMS § 4 lg 1)
  • Juriidiliste isikute väljamaksetelt (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud, dividendid, ettevõtlusega mitteseotud kulud) tulumaksumäär on 20/80. (TuMS § 4 lg 1`1)
  • Maksuvaba tulu on 154 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus) ehk 1 848 eurot aastas. (TuMS § 23Loe edasi

Töötasu alammäär 2015

Alates 1. jaanuarist 2015. aastal on tunnitasu alammäär 2,34 eurot (2014. aastal 2,13 eurot) ja kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 390 eurot (2014. aastal 355 eurot). VV määrus nr 166

Sotsiaalmaksu minimaalse kohusutse aluseks olev kuumäär on 355 eurot, st sotsiaalmasku minimaalne kohustus on 117,15 eurot kuus. SMS § 2`1

Käibedeklaratsiooni lisa

Alates 1. novembrist 2014 peab KMD lisal deklareerima arvete informatsiooni juhul, kui ühe tehingupartneriga tehingu või tehingute käibemaksuta kogusumma ületab kalendrikuus 1000 eurot(KMS § 27)  Tehingupartneripõhist piirmäära arvestatakse ostu- ja müügiarvete puhul eraldi. Loe edasi

Isikliku sõiduauto hüvitis

Alates 01.09.2014 on isikliku sõiduauto kasutamisel teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäär sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta. (TuMS § 13 lg 3 p 2) Loe edasi

Töötamise registreerimine (TÖR)

26. märtsil 2014 võttis riigikogu vastu maksukorralduse seaduse muudatused, millega luuakse töötamise register ning mis jõustub 1. juuli 2014. (MKS muudatus)

Töötamise register (TÖR) on töötamisega seotud infot koondav register, mis koondab Eestis tööd tegevate inimeste kohta seotud informatsiooni ühtsesse elektroonilisse keskkonda ning mis on aluseks töötamisega kaasnevate sotsiaalsete tagatiste (ravikindlustus, pension, töötuskindlustushüvitis jne) tuvastamisel eriseadusega ettenähtud juhtudel ning töötamisega seotud kohustuste täitmise kontrollimisel. Registrit saavad kasutada kõik seda infot vajavad asutused. Loe edasi

Rahvusvaheline raamatupidajate päev

Iga aasta 10. novembril tähistavad raamatupidajad kuuluvust selle ala esindajate hulka – just sel päeval peetakse rahvusvahelist raamatupidamise päeva.

Selle tähtpäeva pidamise kuupäev valiti selle järgi, et 10. novembril 1494. aastal avaldati Veneetsias Luca Pacioli raamat “Kõik, mis käsitleb aritmeetikat, geomeetriat ja proportsiooni” (“Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita”), Loe edasi