Navigate / search

Tulumaksuvaba miinimum 2018. aastast

Alates 01.01.2018 rakendub kõikidele tuludele ühine maksuvaba tulu määr 6 000 eurot aastas. Kui tulu on suurem kui 14 400 eurot, arvutatakse maksuvaba tulu summa järgmise valemi kohaselt: 6000 – 6000 / 10 800 × (tulu summa – 14 400). Seejuures ei või maksuvaba tulu olla väiksem kui null. TuMS § 23

Väljamaksetest arvatakse maksumaksja kirjaliku avalduse alusel igas kalendrikuus enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist maha summa, mis on arvutatud järgmise valemi kohaselt: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200). Nimetatud summa ei või olla väiksem kui null. Valemi jagatist (500 / 900) ei ümardata ning arvutatud maksuvaba tulu summa ümardatakse kahe kohani pärast koma. Maksumaksja võib oma avalduses ette näha väiksema summa maha arvamise. TuMS § 42

Tulu summa on töötasu ja muu tasu (sh välismaalet saadud töötasu jm tasu), võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, vanema- ja haigushüvitis või muu tulu.

Tulu summana arvestatakse brutotöötasu, millelt peetakse kinni tulumaks, töötuskindlustus- ja kogumispensionimakse. Samuti arvestatakse tulu summana muud brutotasud, mis maksustatakse tulumaksu kinnipidamise teel.

Tuluna ei arvestata maksuvabasid hüvitisi, pere- ja toimetulekutoetusi ja maksuvaba stipendiume ning maksuvabastusi (nt maksuvaba eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müük), mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita, lähetuse päevaraha, töövõimetoetust, elatist, kingitusi jms.

Tulumaksu kinnipidaja saab maksuvaba tulu rakendada kuupõhiselt. Töötajal, kes töötab mitmes töökohas ja/või saab pensioni, tuleb kindlasti arvestada, et tal on õigus maksuvaba tulu rakendada ainult ühes töökohas või Sotsiaalkindlustusametis.

Mitmest kohast mitmesuguse tulu saajal on mõttekas mitte lasta maksuvaba tuluosa arvestada või siis määrata ühes kohas väiksem maksuvaba summa, sest kui igasugune kogutulu ületab 14 400 eurot aastas (1 200 eurot kuus), siis aastasiseselt maksuvaba tuluosaga arvestamisel tuleb tulumaksu riigile tagasi maksta.

Keskmine kuutulu:

Maksuvaba tulu:

kuni 1200 EUR

500 EUR/kuus

1201 – 2099 EUR

=500-0,55556 x (tulu – 1200)

alates 2100 EUR

0 EUR

Kui tulumaksu kinnipidamisel ei ole maksuvaba tulu arvesse võetud või ei ole seda kogu aasta ulatuses ära kasutatud, siis saab inimene tuludeklaratsiooni alusel enammakstud tulumaksu tagasi.

Maksuvaba tulu arvessevõtmist on võimalik aasta kestel kontrollida e-maksuameti/e-tolli alajaotuses „Töötamine ja väljamaksed” → „TSD koondandmed” → „Väljamaksete andmete vaatamine”.

http://kasulik.delfi.ee/palgakalkulaator/

Allikas: EMTA maksuvaba-tulu-alates-1-jaanuarist-2018

Vaata lisaks: EMTA TSD