Navigate / search

Töötasu alammäär 2015

Alates 1. jaanuarist 2015. aastal on tunnitasu alammäär 2,34 eurot (2014. aastal 2,13 eurot) ja kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 390 eurot (2014. aastal 355 eurot). VV määrus nr 166

Sotsiaalmaksu minimaalse kohusutse aluseks olev kuumäär on 355 eurot, st sotsiaalmasku minimaalne kohustus on 117,15 eurot kuus. SMS § 2`1